Støt os med Fynsk SupportEl

Med FynskSupportEl kan du støtte KFUM Langeskov Gruppe

FynskSupprtElSom forbruger af el har du og din familie mulighed for at støtte KFUM spejderne i Langeskov økonomisk, uden at det koster jer en krone!

Energi Fyn har lanceret et elprodukt, der støtter foreningslivet, og I kan tilmelde jer på hjemmesiden: www.fynsksupportel.dk

Her vælger I KFUM spejderne i Langeskov, som den forening I ønsker at støtte.

Det er både nemt og gratis at tilmelde sig. Alle kan tilmelde sig, også selvom I ikke får el fra Energi Fyn i dag. Hvis I ikke får el fra Energi Fyn i forvejen, så vil I i forbindelse med tilmeldingen til FynskSupportEl blive tilmeldt Energi Fyn på markeds-el-delen. I skal som sponsor ikke selv betale til os. Det gør Energi Fyn!

Energi Fyn sponserer 2 øre pr. kWh, som I bruger i husstanden om året. For en gennemsnitshusstand vil det typisk kunne udløse ca. 100 kr. om året i støtte til KFUM Langeskov Gruppe, hvilket vi vil være meget taknemmelige for.

Du kan støtte både som privatperson og som erhvervsdrivende. Eneste betingelse er, at elforbruget højest må være 100.000 kWh om året.

Støt op om KFUM spejderne i Langeskov, så vi kan blive endnu bedre – vi har brug for din støtte!

Tilskud fra Fionia Fond til Kogsbøllehytten

Fionia Fond feb 2016Billede fra overrækkelsen på Odense rådhus af Direktør Knud Gether til Langeskov gruppes kasserer Ulla Larsen og Michael Melvang, som står for udlejningen af Kogsbøllehytten. (fotograf: Peter Lehrmann)

Den 11. februar fik Langeskov Gruppe tildelt et flot tilskud fra Fionia Fond, som betyder at vi kan købe nye vinduer samt en ny køkkendør til Kogsbøllehytten, som trænger til at få udskiftet disse, og vi regner med at påbegynde arbejdet så snart materialerne er klar om ca. 4 uger.

Vi regner således med at arrangere en arbejdsweekend i starten af april, hvor der skal køres en del byggeaffald væk.

Det er tanken at vi også fremover vil foretage yderligere forbedringer af Kogsbøllehytten, og vi glæder os til at få hytten bragt i endnu bedre stand, så andre spejdergrupper og børneforeninger med lyst til naturoplevelser vil blive endnu mere motiveret til at leje hytten.

På vegne af grupperåd og bestyrelse siger vi mange tak til Fionia Fond!