KFUM Langeskov Gruppe

KFUM Langeskov Gruppe

Spejderliv er leg for livet

Om Os

KFUM-Spejderne giver børn og unge mod til sammen at tage ansvar for en bedre verden

Det gør vi ved at udvikle værdifulde kompetencer og skabe meningsfulde fællesskaber, som er attraktive for flere børn og unge.

Det betyder, at den enkelte spejder føler sig stolt over og anerkendt for at gøre en forskel.

“Spejder er ikke noget man går til, det er noget man er!”

Hos Langeskov gruppe er alle vores ledere frivillige og ulønnede. Vi er ikke-parti-politiske og byder alle velkomne uanset oprindelse, sociale vilkår eller religion.

Vores formål at bidrage til, at børn og unge lærer at blive selvstændige, får en demokratisk livsholdning, tager medansvar og realiserer deres fulde potentiale.

Spejderbevægelsen er funderet på værdier, man også møder i kristendommen, men vi er ikke en missionerende forening.

På landsplan er der ca. 25.000 KFUM-spejdere. Spejderbevægelsen blev startet af Baden Powell i England i starten af den 19. århundrede.

I Danmark var det Jens Grane (1880-1961) der i år 1910 startede den danske spejderbevægelse, og i år 1916 blev KFUM-spejderne et selvstændigt spejderkorps.

Langeskov Gruppe er en af de største grupper i Danmark. Gruppen er delt op i enheder efter klassetrin eller alder, og vi mødes hver tirsdag aften ved Spejderhuset, Hovbanken 5 i Langeskov.

Langeskov gruppes historie

At være spejder er en livsstil, hvor friluftsliv, frivillighed, samvær, selvstændighed, medansvar og engagement er bærende.
Det daglige praktiske spejderarbejde er den ramme, hvor børn og unge møder denne livsstil. Grundlæggende for spejderarbejdet er, at alle mennesker er ligeværdige uanset deres oprindelse, race, køn eller tro.

Derfor lærer vi børn og unge om menneskers forskelligheder og det at respektere hinanden. Sådan var det for 50 år siden og sådan er det i dag.

Det er spændende at se, at de værdier spejderarbejdet havde for 50 år siden, ikke er så meget anderledes i dag. Alligevel har spejderarbejdet udviklet sig og er fulgt med tiden.

For Langeskov Gruppe startede det i 1962, og tre måneder efter opstarten var der allerede 45 spejdere i gruppen. De var alle sammen drenge, og gruppens første tilhørssted var i Missionshuset på Odensevej. Efter et par år med vækst og spændende lejre blev der i 1964 stiftet en forældreforening med det formål at støtte spejderarbejdet økonomisk og at styrke fællesskabet mellem børn, ledere og forældre.

I 1967 blev spejderhuset på Hovbanken opført ved frivillig arbejdskraft, og dermed blev der plads til endnu flere spejdere og aktiviteter. Et af de store højdepunkter i Langeskov Gruppe var da Langeskov Lejren i 1980 blev afholdt på Sanderumgårds jorde med deltagelse af ca. 13.400 spejdere fra nær og fjern.

I 1986 kom der piger med i gruppen og KFUM Langeskov tog dermed form som vi kender den i dag, hvor vi tæller mere end 100 spejdere.

Det er Langeskov Gruppes mål, at endnu flere børn og unge bliver spejdere, og dermed kommer ud og oplever naturen, lejrlivet, samværet med andre spejdere og ikke mindst får en tro på sig selv og sine egne evner.