KFUM Langeskov Gruppe

KFUM Langeskov Gruppe

Spejderliv er leg for livet

Hvad koster det at gå til spejder?

Inden du melder dit barn ind kan barnet gratis deltage i spejdermøder 3 gange, efterfølgende sker indmeldelsen på medlemsservice.

Desuden betales kr. 50,- for det obligatoriske røde tørklæde, som alle KFUM spejdere bærer som en vigtig del af uniformen.

Weekendture og sommerlejr betales særskilt!

Kontingentet opkræves kvartalsvis:

kr. 220,- pr. kvartal

Søskenderabat:

I alt kr. 424,- pr. kvartal for 2 spejdere (212 kr. pr. spejder)

I alt kr. 618,- pr. kvartal for 3 spejdere (206 kr. pr. spejder)

Yderligere spejdere koster + kr. 390/spejder pr. halvår

Nedsat kontingent:

Hvis dit barn gerne vil være spejder, men pengene er små, så er der mulighed for at søge om nedsat kontingent gennem korpset. Her bedes I kontakte kassereren på kassereren@kfum-langeskov.dk for hjælp til dette.